Algemene voorwaarden

Door deel te nemen aan een van de lessen, workshops of trainingen verklaart u zich akkoord met de onderstaande bepalingen en aanwijzingen.

Lessenkaart
Voor de lessen bij Soul Food Yoga meldt de deelnemer zich aan voor een vaste les of lessen. Ruilen of inhalen van lessen kan in overleg met de docente. Indien verhinderd, dient de deelnemer dit per email of telefonisch door te geven. Annuleringen die korter dan 4 uur voor aanvang van de les gedaan worden zullen volledig in rekening worden gebracht op de lessenkaart. Een leskaart is niet overdraagbaar aan derden. Soul Food Yoga verleent geen restitutie op leskaarten.
Bij zwangerschap of ziekte kan in overleg tussen deelnemer en Soul Food Yoga de geldigheid van de leskaart voor bepaalde tijd opgeschort worden.

Lesrooster
Het geldende lesrooster staat altijd op de website.
Soul Food Yoga behoudt zich het recht voor het lesrooster of de locatie op elk moment te wijzigen. Soul Food Yoga behoudt zich het recht voor een geplande les te annuleren als gevolg van overmacht.
Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd, vermeld op de website/facebook en/of per e-mail.

Huisregels

  • Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren.
  • Draag schone en makkelijk zittende kleding.
  • Doe je schoenen uit voordat je de studio betreedt
  • Kom zachtjes binnen en vertrek ook weer rustig.

Aansprakelijkheid
Soul Food Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan workshops verzorgd door Soul Food Yoga. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan je gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen. Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de docente vóór aanvang van de les of workshop. Luister goed naar de instructies van de docente en volg deze op. Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Soul Food Yoga betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, workshops, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en Soul Food Yoga is Nederlands recht van toepassing.