Cursus SoulYoga: een combinatie van coaching en yoga om dichter bij jezelf te komen